AVANSERT RAKUEt todagers kurs


Dette kurset fortsetter der «Begynnerkurs i Raku» sluttet, og kjennskap til emnene dekket i det kurset er essensielt.

Dette kurset kommer senere.

Lærebok
En trykket lærebok på antatt ca 250 sider på engelsk, skrevet spesielt for dette kurset, er inkludert.

Emneliste


 • Advanced Regexes
 • Warnings, Failures and Exceptions
 • Writing Modules
 • Running External Programs
 • Asyncronous Execution
 • Extending Raku
 • Hashes and Relatives
 • Other Builtin Types
 • Introspection (and Reflection)
 • Web Programming
 • Files and Directories, Part 2
 • Calling Other Languages
 • Unicode
 • Arrays and Lists
 • Misc
 • Advanced Docker

Med forbehold om endringer.Kursene holdes etter avtale i Oslo/Norway eller hos ditt firma.

Se også min Raku Musings blog (på engelsk).

info@perl6.no


Copyright © Arne Sommer 2019-2020.